Ηome Events Registration Day
Registration Day

Την ήμερα εγγραφών βεβαιωθείτε ότι

  • Έχετε πληρώσει την προκαταβολή των €1000 σε ένα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του σχολείου, που σας έχουν δοθεί
  • Έχετε μαζί σας την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής
  • Έχετε συμπληρώσει και προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έντυπα που βρίσκονται μέσα στο πακέτο που σας έχει δοθεί με τα αποτελέσματα
  • Και οι δύο γονείς είναι παρόντες κατά την εγγραφή του παιδιού σας στην Α´ Τάξη
  • Ἐχετε προσκομίσει αμφότεροι τα δελτία ταυτότητας σας

On registration day make sure:

  • You have paid the €1000 deposit using any of the bank accounts provided
  • You bring the receipt of the deposit payment
  • You have completed all the necessary forms included in the acceptance pack you received when collecting the results, and bring them with you
  • Both parents need to be present when registering a child for Year 1
  • Both parents need to provide copies of their identification cards to the school
When & Where
Main Office
19 Apr 2018
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Share Event
American Academy Larnaca Information
address Address: Gr. Afxentiou Avenue
P.O.Box 40112, 6301
Larnaca, Cyprus
address Email: address
address Phone: +357 24815400